Bộ sưu tập vòng tay đá mặt trăng cho người mệnh Kim và Thủy

660
Vòng đá mặt trăng moonstone
Vòng đá mặt trăng moonstone

Đá mặt trăng (moonstone) là một loại đá đặc biệt, khi ánh sáng xuyên qua sẽ tạo thành sự khuếch tán giống như ánh trăng, các nhà khoa học gọi là hiện tượng quang học “ánh trăng” hay “adularescene”. Bài viết sau đây là Bộ sưu tập vòng tay đá mặt trăng charm bạc 925 cao cấp cho người mệnh Kim và mệnh Thủy.

Đọc thêm về vòng tay đá mặt trăng: https://truthachanh.com/da-mat-trang-moonstone-hop-menh-nao/